Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
GotoweNaSlub.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Urlop okolicznościowy z okazji ślubu – co musisz wiedzieć?

Urlop okolicznościowy na ślub przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy, które wstępują w związek małżeński lub których dziecko zamierza taki związek zawrzeć. Na jakich zasadach jest on przyznawany? Kiedy należy o niego wystąpić?

Urlop okolicznościowy ślub – kiedy można wykorzystać?

Urlop okolicznościowy to uprawnienia osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę, która wstępuje w związek małżeński. Nie ma znaczenia, czy ślub odbywa się w urzędzie stanu cywilnego, czy w kościele, jednak musi on pociągać za sobą skutki prawne. Oznacza to, że urlop nie przysługuje osobom, biorącym ślub humanistyczny czy wyznaniowy. Ważna jest także umowa, którą zawarł przyszły małżonek – urlop nie przysługuje bowiem osobom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Nie mogą z niego skorzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Urlop okolicznościowy na ślub to 2 dodatkowe dni wolnego. Można je połączyć z urlopem wypoczynkowym, jednak nie ma przeciwwskazań, aby wykorzystać je przed ślubem lub już po uroczystości. Powinny natomiast służyć załatwieniu formalności związanych z organizacją wydarzenia. Tymczasem urlop okolicznościowy na ślub dziecka to jeden dodatkowy dzień wolnego. Rodzice panny młodej lub pana młodego mogą wykorzystać go, biorąc udział w uroczystości lub pomagając w jej przygotowaniu. Co ważne, przepisy prawa nie przewidują czegoś takiego, jak urlop okolicznościowy na ślub brata czy urlop okolicznościowy na ślub siostry. Inni członkowie rodziny również zostali wykluczeni przez ustawodawcę – z mocy prawa dodatkowy dzień wolnego przysługuje jedynie przyszłym małżonkom oraz ich rodzicom.

Wniosek o urlop okolicznościowy na ślub – kiedy trzeba go złożyć?

Zgodnie z przepisami, pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika. Dotyczy to również urlopu okolicznościowego, między innymi na ślub. Pracownik powinien przedłożyć pracodawcy stosowny wniosek nawet na kilka tygodni przed planowaną datą urlopu. Co do zasady, dni okolicznościowych nie trzeba umieszczać w planie urlopów, jednak warto uprzedzić pracodawcę o zamiarze ich wybrania. Dzięki temu można zapewnić ciągłość pracy, nie obciążając przy tym innych pracowników. Ślub to wydarzenie, które planuje się z pewnym wyprzedzeniem, zatem warto wcześniej ustalić, kiedy weźmiemy wolne z tej okazji. Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia urlopu, choć w wyjątkowych sytuacjach będzie mógł to zrobić – na przykład, jeśli pracownik złoży wniosek dopiero dzień wcześniej, bez uzasadnionej przyczyny. Może się to bowiem wiązać z naruszeniem normalnego toku pracy w zakładzie. Warto więc, mając na uwadze dobro swoje i współpracowników, przedłożyć stosowny wniosek z wyprzedzeniem.

Urlop okolicznościowy – ślub dziecka i własny

Wybranie urlopu okolicznościowego to uprawnienie pracownika, a nie jego obowiązek. Oznacza to, że jeśli nie zdecyduje się on wziąć dodatkowego wolnego, urlop przepadnie. Pracownik nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu, nie ma również prawa przenieść urlopu okolicznościowego na innego członka rodziny, nawet jeśli pracuje on w tym samym zakładzie. Przepisy nie precyzują wielu kwestii związanych z urlopem okolicznościowym, dlatego pozostają one przedmiotem swobodnych ustaleń pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Musimy jednak mieć świadomość, że wolne udzielane jest w związku z organizacją wydarzenia, jakim jest ślub, dlatego powinno zostać wybrane w okolicy daty uroczystości. Pracodawca może nie wyrazić zgody na wybranie urlopu w listopadzie, jeśli ślub miał miejsce na przykład w styczniu. Ustawodawca nie ogranicza natomiast możliwości skorzystania z dni wolnych w kolejnym roku. Jeśli data ślubu przypada w grudniu, para młoda może z powodzeniem wybrać urlop również w styczniu. Co istotne, małżonkowie nie muszą korzystać z urlopu w tym samym czasie. Pracodawca, który ma wątpliwości odnośnie tego, czy urlop przyznany jest zgodnie z przepisami, może zażądać przedstawienia stosownego dokumentu, na przykład aktu ślubu. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wybierają wolne z tytułu ślubu dziecka.